Dialog Design DialogDesign ved Rolf Molich English English Dansk Dansk
DialogDesign, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse, Denmark, dialogdesign@dialogdesign.dk, +45 4717 1731
Om brugervenlighed Aktuelt Bøger Om DialogDesign
Test af brugervenlighed Ekspertvurdering Måling (TPI) Design Standarder Foredrag og kurser Kvalitet Priser

Design - Brugernes advokat

På grundlag af konkrete oplysninger fra observation, interview af typiske brugere mv. kan DialogDesign være brugernes advokat i din brugercentrerede udviklingsproces, så din dialog bliver brugervenlig fra starten.

Brugernes advokat har til opgave at gøre brugernes synspunkter gældende gennem data og målinger - ikke meninger.

DialogDesign har begrænset viden om grafisk design - her anvender vi underleverandører.

DialogDesign anvender følgende metoder, som bygger på de fem gyldne regler, til at finde ud af hvad brugere reelt mener:

·       Observation

·       Interview

Vi anvender den anerkendte "mester-lærling" spørgeteknik. Se også klummen i højre side.

·       Kortsortering

Vi anvender kortsortering dels til at få brugere til at prioritere arbejdsopgaver (funktioner), dels til at finde ud af hvordan det ideelle menuhierarki ser ud.

·       Enkle test af prototyper

Vi anvender iterativt design (vekselvis design og test af prototyper) til at sikre de rigtige funktioner og den størst mulige brugervenlighed.

·       Careword-analyse

Denne metode identificerer de nøgleord ("Customer Carewords") som brugere lægger særlig vægt på. Customer Carewords skal have en fremtrædende plads på websider og produktbeskrivelser. Denne analysemetode, som bl.a. bygger på spørgeskemaer og interviews, er udviklet af DialogDesigns samarbejdspartner Gerry McGovern. Se også www.customercarewords.com.

Vi kommunikerer resultaterne til jer gennem

·       Præsentationer og korte rapporter

·       Personas (stereotypiske brugere)

·       Typiske brugsscenarier

Disse metoder er bl.a. omtalt i bogen Brugervenligt webdesign

 Læs mere

·      Design - brugernes advokat

·      Udvikling af organisation

 

 

Interview - hvor svært kan det være?

Tips til et vellykket og pålideligt interview:

·      Gennemfør interviewet i et naturlig arbejdssituation for brugeren ("in-context"). Hvis det f.eks. drejer sig om en bestillingsprocedure, så interview brugeren mens han gennemfører en bestilling.

·      Brug åbne spørgsmål, dvs. undgå spørgsmål som kan besvares med "ja" eller "nej".

·      Brug neutrale spørgsmål, dvs. undgå værdiladede ord.

·      Brug mester-lærling spørgeteknik. Brugeren er mesteren, intervieweren er den ydmyge og videbegærlige lærling. Udgangspunktet skal være, at alt hvad mesteren siger er korrekt, men måske ikke altid umiddelbart forståeligt.

·      Brug en huskeliste. Et interview kan minde om en sommerfugls flugt. Den flagrer forvildet omkring men når alligevel sit overordnede mål. Med en huskeliste får du det hele med.

Lyder det svært? Så lad DialogDesign hjælpe.

 Hjem    Om brugervenlighed    Produkter    Aktuelt    Bøger    Om DialogDesign